måndag 7 september 2020

Lite info, datum och provperiod i årskurs 9 - nationella prov

 

Datum och provperiod i årskurs 9

Datumen gäller för läsåret 2020/2021.

Från och med 2019 ska proven påbörjas klockan 9:00 på dagen för provet.

Ämne

Delprov

Vecka

Datum & starttid

Tidsåtgång

svenska, svenska som andraspråk

A

45–50

2 nov–11 dec 2020

110 min/grupp om 4–5 elever, varav 30–60 min är förberedelsetid

svenska, svenska som andraspråk

B

11

tis 16 mars 2021

Kl. 9.00

45-60 minuter + 140 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

svenska, svenska som andraspråk

C

11

tors 18 mars 2021

Kl. 9.00

200 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

biologi/ fysik/ kemi

A1+A2+A3

12

ons 24 mars 2021

Kl. 9.00

75 min + rast + 45 min + rast + 30 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

biologi/ fysik/ kemi

B

från v. 9

icke tidsbunden

30 + 30 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

engelska

A

45–50

2 nov–11 dec 2020

15-20 min per elevpar (exkl. 5–10 min för instruktioner)

engelska

B

15

tis 13 april 2021

Kl. 9.00

90 min (exkl. 5-10 min för instruktioner) + 50 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

engelska

C

15

tors 15 april 2021

Kl. 9.00

80 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

geografi/ historia/ religionskunskap/samhällskunskap

A

17

tis 27 april 2021

Kl. 9.00

120 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

geografi/ historia/ religionskunskap/samhällskunskap

B

17

tors 29 april 2021

Kl. 9.00

120 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

matematik

A

45–50

2 nov–11 dec 2020

cirka 30 min (varje grupp får den tid den behöver)

matematik

B+C

18

ons 5 maj 2021

Kl. 9.00

50 min + rast ca 10 min + 50 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

matematik

D

18

fre 7 maj 2021

Kl. 9.00

100 min

(exkl. 5–10 min för instruktioner)

Särskilda skäl krävs för att senarelägga prov

Att flytta ett datumbestämt prov till en senare dag kan innebära en risk att elever känner till innehåll i provet i förväg. Det krävs därför särskilda skäl för att en rektor ska kunna ta beslut om att senarelägga ett prov. Särskilda skäl kan till exempel vara olyckor, dödsfall eller sjukdom. Resor eller idrottsdagar anses inte vara särskilda skäl. Om rektorn har särskilda skäl att senarelägga ett prov gäller detta hela skolenheten.

Från och med vårterminen 2019 ska alla prov i årskurs 9 påbörjas med start klockan 9.00 på provdagen. Tidpunkten för start är numera reglerad i en föreskrift, syftet är att hindra risken för spridning genom att alla elever ska påbörjar provet vid exakt samma tidpunkt. Det är inte tillåtet att flytta starttiden på grund av raster, lunch eller andra anledningar.

 

När en elev är sjuk

Det händer förstås att elever är sjuka de dagar då proven ska genomföras. Det krävs beslut från rektorn om en elev som missat provtillfället ska få göra provet i efterhand. Den avgörande faktorn för ett sådant beslut är att provet är ett stöd för bedömning och betygssättning. Om provet är känt för eleven är det ett sämre stöd för lärarens bedömning. Skolan ska i sådana fall ange att eleven "ej deltagit i provet" vid inrapporteringen till SCB.

En missad chans att visa sina kunskaper

Om en elev missar ett provtillfälle och inte gör provet vid ett senare tillfälle betyder det förstås att eleven missat en möjlighet att visa sina kunskaper. Du som lärare får inte samma underlag för bedömning som du har för de andra eleverna, som har gjort proven. Du har dock tillgång till dina andra underlag. De nationella proven är endast ett underlag för bedömning och betygssättning och kan aldrig helt och hållet avgöra en elevs betyg.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar