tisdag 1 september 2020

Info 7a v 36

 Hejsan. Nu har vi haft mentorstid och idag var det dags för klassråd. Vi fortsätter att göra så som de är vana med från mellanstadiet, vi utser en ordförande och en sekreterare och så håller de i mötet utifrån dagordningen.

På klassrådet pratade vi bla om hur eleverna upplevde veckan som gått. De flesta verkade nöjda. Vi pratade också om de ordningsregler som finns på skolan, varför det är viktigt att följa dem  och vad som händer ifall reglerna inte följs. 

Vi har två elevrådsrepresentanter i klassen. De elever som var intresserade fick anmäla sitt intresse och så lottade vi.  Det här läsåret är det Yousef och Josefin som är 7a;s representanter. Terminens första elevråd är på torsdag

Vi hann också gå till biblioteket och låna en varsin bok. Vi satsar lite extra på läsningen på Borgsmosksolan det här läsåret och som en del i detta har alla elever en varsin "skåpsbok" som man kan läsa i när tillfälle ges.

När det gäller läxor och prov så kom följande upp idag: 

onsdag: matteläxa och engelskläxa

fredag: svenskbedömning

Nästa vecka har vi ett namngeografitest på tisdag. Det handlar om att kunna världsdelarna samt Nord- och Sydamerikas namnegografi. Eleverna har fått papper där det står exakt vad de ska kunna och de har också fått en checklista som de kan ta hjälp av när de pluggar.

Ha en fin vecka! //Anna, Gudrun och Maria

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar